ข้อดีในการลงทุน ด้วยทองคำ!

ทองจัดได้ว่าเป็นทรัพยากรหนึ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามและควรมีเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุน การลงทุนที่ดี ไม่ใช่แค่เพียงต้องการกำไรสูงสุดเท่านั้น แต่ต้องมีการกระจายความเสี่ยงที่ดี วันนี้จึงได้ยกข้อดีว่าเพราะอะไรทำไมจึงต้องมีทองคำอยู่ในการลงทุน

1.ทองคำเป็นสินทรัพย์ทีได้รับการยอมรับในระดับสากล

ทองคำถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ทั่วโลกยอมรับเป็นอย่างมากเลยส่งผลให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถนำทองไปขายที่ใดในโลกหรือประเทศไหนก็ได้และมีราคาอ้างอิงอยู่เสมอ

2.ทองคำมีมูลค่าในตัวเอง

เนื่องจากเป็นสิ่งที่หายาก ทำให้ของมีค่าไม่สามารถแสวงหาได้ง่ายๆ แล้วเมื่อเทียบกับเงินสดที่มีมูลค่าลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อนั้น ทองคำกลับไม่ได้มีมูลค่าลดลงเมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

3.ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย สภาพคล่องสูง

เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสามารถแลกเปลี่ยน เคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว เพราะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วขึ้น

4.ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤต ข่าวร้าย หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง

เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ สงคราม ภัยพิบัติ ทองคำมีแนวโน้มว่าจะมีมูลค่าสูงขึ้นซึ่งจะไปชดเชยการขาดทุนของสินทรัพย์บางกลุ่ม

5.ทุกคนสามารถซื้อขายและเป็นเจ้าของทองคำได้โดยไม่ต้องมีการจดทะเบียนใดๆ

และนี่เป็นอีก 1 เหตุผลที่สำคัญ การซื้อขายทองไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนหรือไม่ต้องเปิดเผยชื่อเจ้าของ รวมถึงกระบวนการในการเปลี่ยนมือเจ้าของไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ต้องใช้เวลาและเอกสารมากนัก

Please follow and like us:

Leave a Reply